None

SM´art Italy

Vergelijkingstabellen


0013 Laccata

0014

0030 Cera

 • HU 10980 - ABS Wit perl - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm TS, 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x0,8mm, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS

0030 Laccata

 • HU 10980 - ABS Wit glad - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm TS 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x0,45mm, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS

0030 WOW

 • HU 10113 - ABS Wit houtnerf - 22x0,45mm TS H 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x2mm TS H, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS

3096

 • HU 108685 - ABS Weiß SMT HotAir - 23x1mm Supermatt AdvE
 • HU 108685 - ABS Weiß glatt 100 - 22x1mm Glanz 3°, 23x1mm MATT, 33x1mm MATT, 42x1mm Glanz 3°, 405x1mm MATT
 • HU 10980 - ABS Wit glad - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm TS 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x0,45mm, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10980 - ABS Wit perl - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm TS, 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x0,8mm, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10980 - ABS Weiß feinperl 107 - 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 45x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H

3096 AXE

 • HU 101101 - ABS Wit Duna houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 22x2 mm H 100m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

3155

3190

4208

4290

4397

4399 AXE

4521 AXE

4522

4523

4565

4583

 • HD 248304 - ABS Eiken Imabari h-nerf - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm H, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

4584

 • HD 295852 - ABS Teak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm H, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK
 • HD 293047 - ABS Borneo Trüffel perl - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

4585

4585 TIMBER

C001

C002

C003

C006

E001

 • HD 24085 - ABS Hickory Licht - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

E002

E003

E005

MA01

 • HD 293078 - ABS Hacienda licht nerf - 19x2mm, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

MA02

MA03

MA04

MA06

MA07

MA08

MO21

MO26

P001

R001

R002

R003

 • HD 24079 - ABS Eiche grau - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

S201

S202

S203

S204

TO04

TU01

TU03

TU04

 • HD 223615 - ABS Kirschb. Romana perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

TU05

TU06

U002 URBAN

UO03

W001

W005

WO02

WO06