Formica Group

Vergelijkingstabellen


CC2253 Matt 58

 • HU 19015 - ABS Schwarz feinperl 107 - 16x1mm unlackiert, 16x2mm, 16x2mm unlackiert, 19x1mm unlackiert, 19x2mm unlackiert, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm

CC2255 GLS

CC2255 Mat

F0157 Matt 58

F0187 Matt 58

F0187 NDF

F0188 Matt 58

 • HU 13003 - ABS Rot perl XG - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

F0189 Matt 58

F0190 Matt 58

F0191 Matt 58

 • HD 243388 - ABS Eiken houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 340x0,45mm H, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F0192 Matt 58

F0193 Matt 58

F0231 Matt 58

 • HU 15522 - ABS Horizontblau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

F0232 Matt 58

F0233 Matt 58

F0547 Matt 58

F0873 Matt 58

F0901 Matt 58

F0949 AN

F0949 Matt 58

F1040 AB

 • HU 10482 - ABS Wit glad - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm glanz.90gr.150m, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm glanzend 90gr., 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm glanzend 90gr., 42x2mm glanzend 90gr., 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm lesk 90°

F1040 MAT

F1040 Matt 58

 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC

F1062

F1062 LNW

F1079 LNW

F1093 Matt 58

F1139 Matt 58

F1139 VEL

F1143 Matt 58

F1192 Matt 58

F1238 GLS

F1238 Matt 58

F1293 Matt 58

F1293 Satin NDF

F1297 Matt 58

F1297 Satin NDF

F1297 VEL

 • HD 211032 - ABS Beuken Donau perl - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm H, 43x1mm, 115x0,45mm, 340x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F1326 Matt 58

F1484 Matt 58

F1485 MAT

F1485 Matt 58

F1531 Matt 58

 • HU 122541 - ABS Beige perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd H

F1534 Matt 58

 • HU 122541 - ABS Beige perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd H

F1535 Matt 58

F1614 Matt 58

F1850 Matt 58

F1994 Matt 58

F1997 Matt 58

F2001 Matt 58

F2005 Matt 58

F2010 Matt 58

 • HU 17775 - ABS Grauweiß perl XG - 22x0,7mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm lep.

F2020

F2200 Matt 58

F2253 AN

F2253 GLS

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS Zwart glad - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm glanz.90gr.150m, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm glanzend 90gr., 32x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm glanzend 90gr., 42x2mm glanzend 90gr., 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°

F2253 LNW

F2253 Matt 58

 • HU 19015 - ABS Schwarz feinperl 107 - 16x1mm unlackiert, 16x2mm, 16x2mm unlackiert, 19x1mm unlackiert, 19x2mm unlackiert, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 39015 - Zwart perl - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

F2255 AN

F2255 Matt 58

 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS Weiß perl 101 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS Wit perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm voorgelijmd
 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG - 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 20x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 340x1mm TS, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.
 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC

F2273 Matt 58

F2274 Matt 58

F2296 Matt 58

 • HU 10911 - ABS Wit perl - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F2297 Matt 58

F2478 MAT

F2510

 • HD 243388 - ABS Eiken houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 340x0,45mm H, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F2510 Midgrain

F2696 GLS

F2731 Satin NDF

F2770 Matt 58

F2774 Matt 58

 • HU 122541 - ABS Beige perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd H

F2791 Matt 58

F2828 Matt 58

 • HU 15525 - ABS Blau perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

F2833 Matt 58

 • HU 18265 - ABS Zandbruin perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd

F2884 Matt 58

F2884 VEL

F2962 Matt 58

F2962 VEL

F2966 MAT

F2966 Matt 58

F3007 Matt 58

F3050 MAT

 • HU 121343 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

F3091 GLS

 • HU 10482 - ABS Weiß HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS Wit glad - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm glanz.90gr.150m, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm glanzend 90gr., 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm glanzend 90gr., 42x2mm glanzend 90gr., 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm lesk 90°

F3091 Matt 58

 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG - 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 20x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 340x1mm TS, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.
 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC

F3210 Matt 58

F3236 Matt 58

F3485 Matt 58

F3699 Matt 58

F3855 Matt 58

 • HD 264375 - ABS Ahorn perl - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 46375 - Ahorn houtnerf - 22mm, 525mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

F4155 Matt 58

F4168 Matt 58

F4177 Matt 58

F4177 VEL

F464 Matt58

F5147 Matte 58

F5284 Matt 58

F5285 Matt 58

F5286 Matt 58

F5287 Matt 58

F5288 Matt 58

F5289 Matt 58

F5335 Matt 58

 • HU 13003 - ABS Rot perl XG - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

F5338 Matt 58

F5340 Matt 58

F5341 Matt 58

F5342 AN

F5342 INF

F5342 Matt 58

F5343 Matt 58

F5343 VEL

F5344 MAT

F5344 Matt 58

F5347 MAT

F5347 Matt 58

F5370 Matt 58

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK
 • HD 242334 - ABS Eiche hell perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK

F5372 Matt 58

F5374 LNW

F5374 Matt 58

F5375 LNW

 • HD 284896 - ABS Noten Milano h-nerf - 22x0,45mm 200m, 22x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

F5377 LNW

F5378 LNW

F5379 SMT

F5381 SMT

F5477 Mat

F5483 LNW

F5486 Matt 58

F5486 SMT

F5487 Matt 58

F5489 LNW

F5489 Matt 58

F5883 Matt 58

F5887 PGN

F6052 PGN

F6058 Matt 58

F6149 MAT

F6209 Matt 58

 • HD 28854 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F6210 Matt 58

F6305 Matt 58

F6306 Matt 58

F6314 INF

 • HD 291274 - ABS Marmor perl - 23x1mm, 23x2mm 75 m Rolle, 33x1mm, 33x2mm 75 m Rolle, 42x2mm 75m Rolle H, 43x1mm, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

F6315 INF

F6350 AB

F6353 AB

F6363 Matt 58

 • HD 291274 - ABS Marmor perl - 23x1mm, 23x2mm 75 m Rolle, 33x1mm, 33x2mm 75 m Rolle, 42x2mm 75m Rolle H, 43x1mm, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

F6901 Matt 58

F6902 Matt 58

 • HU 13149 - ABS Rood perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F6903 MAT

F6903 Matt 58

F6930 Matt 58

F6930 NAT

F7008 Matt 58

F7197 Matt58

F7515 Matt 58

F7555 Matt 58

F7603 Matt 58

F7759 Matt 58

F7837 Matt 58

F7845 Matt 58

F7846 MAT

F7846 Matt 58

F7851 Matt 58

 • HU 15125 - ABS Blauw perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd
 • HU 15972 - ABS Blauw perl - 22x0,7mm H 200m, 22x1mm 150m, 23x1mm, 23x2mm

F7851 VEL

F7853 Matt 58

F7858 INF

 • HU 12351 - ABS Beige perl - 22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 42x2mm, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd

F7858 Matt 58

 • HU 12351 - ABS Beige perl - 22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 42x2mm, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd

F7879 Mat

F7880 Matt 58

F7884 Matt 58

 • HU 15121 - ABS Blauw perl - 22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm H, 43x2mm, 116x0,45mm H, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd

F7884 VEL

 • HU 15121 - ABS Blauw perl - 22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm H, 43x2mm, 116x0,45mm H, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd

F7897 Matt 58

F7902 MAT

F7902 Matt 58

F7912 AN

F7912 Matt 58

F7912 NDF

F7914 Matt 58

F7921 Birch

F7923 INF

F7923 Matt 58

F7927 AB

F7927 AN

F7927 Matt 58

F7927 NDF

F7927 VEL

F7928 Matt 58

 • HU 17860 - ABS Grijs perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd

F7929 Matt 58

F7929 NDF

F7932 AB

F7932 AN

F7932 Matt 58

 • HU 12516 - ABS Beige perl - 22x1mm TS 150m, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm TS, 28x2mm TS, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm TS, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,8mm TS, 205x1mm H TS, 205x2mm H TS

F7934 Matt 58

F7938 Matt 58

F7940 MAT

F7940 Matt 58

F7949 LNW

F7949 Matt 58

F7961 Matt 58

F7966

F7966 GLS

F7966 MAT

F7966 Matt 58

F7967 Matt 58

F8006 Matt 58

F8006 NAT

F8588 LNW

 • HD 24005 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 22x0,45mm lep.

F8732 MAT

F8733 MAT

 • HU 121343 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

F8750 MAT

F8750 VEL

F8751 Matt 58

F8751 VEL

F8753 VEL

 • HU 187181 - ABS Bruin perl - 22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

F8755 GLS

F8755 Matt 58

F8755 VEL

F8757 VEL

F8760

F8760 MAT

F8761

 • HU 122541 - ABS Beige perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd H

F8762 MAT

F8763 MAT

F8766

F8766 VEL

F8822 Matt 58

F8829 Matt 58

F8830 Matt 58

F8832 Matt 58

F8833 Matt 58

F8837 Matt 58

F8839 Matt 58

F8841 Matt 58

F8841 NAT

F8843 Matt 58

F8843 Nat

F8847 Matt 58

F8848 Matt58

 • HD 282137 - ABS Wenge Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

F8848 Matt 58

F8848 Nat

 • HD 282137 - ABS Wenge Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

F8849 Matt 58

F8851 LNW

F8853 MAT

F8853 PGN

F8853 STR

F8857 Matt58

F8921 SMT

F8922 SMT

F8924

 • HD 243306 - ABS Eiken perl - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F8925

F8926 CST

F8926 VEL

F8927

 • HD 251476 - ABS Grenen houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 340x1mm, 405x0,45mm H, 405x2mm, 22x0,5mm voorgelijmd H

F8927 SMT

 • HD 251476 - ABS Grenen houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 340x1mm, 405x0,45mm H, 405x2mm, 22x0,5mm voorgelijmd H

F8931

 • HD 211586 - ABS Beuken gestoomd perl - 19x2mm TS H 100m, 22x0,45mm TS 200m, 23x1 mm, 23x2mm, 25x2mm TS H, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x1mm, 42x2mm TS, 43x1mm, 340x0,45mm, 405x1mm TS, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

F8946 SMT

 • HD 272715 - ABS Schneebirke perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

F8949 VEL

F8963

F8963 SMT

F8965 VEL

F8966 PGN

 • HD 24005 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 22x0,45mm lep.

F8966 SMT

 • HD 241150 - ABS Eiche grau Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm H, 260x2mm, 22x0,45mm SK

F8966 STR

 • HD 24005 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 22x0,45mm lep.

F8968 LNW

F8969 SMT

 • HD 241150 - ABS Eiche grau Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm H, 260x2mm, 22x0,45mm SK

F8970 SMT

 • HD 247745 - ABS Eiken Mongori nerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm H, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm H, 22x0,45mm voorgelijmd H

F8971 SMT

F8976 LNW

F8977

F8977 SMT

 • HD 293090 - ABS Drijfhout houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H
 • HD 24005 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 22x0,45mm lep.

F8979

F8979 SMT

F8981 SMT

 • HD 287634 - ABS Noten houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

F8982 LNW

F8983

F8983 SMT

F8984

F8984 SMT

F8986 SMT

F8987 SMT

F8988 MAT

 • HD 282229 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

F9011 Matt 58

F9012 Matt 58

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

F9266 Matt 58

F927 Matt 58

K1097 MAT

K1238 MAT

K1962 MAT

 • HU 12564 - ABS Lichtcreme perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm SK

K1962 VEL

 • HU 12564 - ABS Lichtcreme perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm SK

K3202 LNW

K3202 MAT

K3210 VEL

M2022 MB

 • HD 29661 - ABS Alu geborsteld - 22x0,5mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,5mm, 43x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm voorgelijmd, 42x0,5mm voorgelijmd H

PP3526