DDL Czech Republic

Vergelijkingstabellen


010

013 BS

013 MP

014

 • HU 17014 - ABS Grijs perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd
 • HU 37014 - Grijs perl - 22mm, 27mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

015

016

 • HU 187181 - ABS Bruin perl - 22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

017

018

021

023

025

026

027

028

029

034

035

037

090

113

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Weiß perl HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Wit glad - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm TS 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 28x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm TS, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit perl - 16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,7mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm TS, 23x3mm TS H, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 22x0,7mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit houtnerf - 22x0,45mm TS H 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x2mm TS H, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit grove houtnerf - 22x1mm TS 150m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm H, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU 109 - 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Wit glad - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 33mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK MC, 17mm SK MC, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 33mm SK, 40mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - Wit houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm 450mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

115

116

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Weiß perl HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Wit glad - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm TS 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 28x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm TS, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit perl - 16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,7mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm TS, 23x3mm TS H, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 22x0,7mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit houtnerf - 22x0,45mm TS H 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x2mm TS H, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit grove houtnerf - 22x1mm TS 150m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm H, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10908 - ABS Wit perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm voorgelijmd
 • HU 10908 - ABS Weiß Pore wellig 105 - 22x2mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU 109 - 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Wit glad - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 33mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK MC, 17mm SK MC, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 33mm SK, 40mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - Wit houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm 450mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

117

119

15

207

214

215

216

221

222 BS

302

308

313

314

326

327

336

343

344

 • HD 21344 - ABS Beuken Figural nerf - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm H, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

347

349

352

 • HD 23352 - ABS Elzen houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x0,45mm H, 42x2mm H, 43x1mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 405x2mm, 42x0,45mm voorgelijmd

353

354

356

357

358

359

360

364

 • HD 28722 - ABS Noten houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 42x0,45mm SK
 • HD 48364 - Noten houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

370

380

 • HD 261738 - ABS Ahorn perl - 19x2mm TS H 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x1mm TS 200m, 22x2mm TS 100m, 23x1mm, 23x2mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 42x1mm, 42x2mm TS, 54x2mm TS H, 340x0,45mm, 405x1mm TS, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS
 • HD 46375 - Ahorn houtnerf - 22mm, 525mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

382

383

384

387

388

390

 • HD 243786 - ABS Eiken houtnerf - 22x0,5mm H 200m, 22x0,8mm, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,5mm voorgelijmd H

393

398

417

 • HD 29509 - ABS Zilver perl - 19x2mm TS H 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x1mm TS 200m, 22x2mm TS 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS
 • HD 29881 - ABS Zilver perl - 19x2mm, 22x0,45mm 200m, 22x1mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd
 • HD 49417 - Zilver glad - 22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm SK MC

434

435

436

437

439

440

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

441

442

444

445

 • HD 283703 - ABS Noten Aida perl - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

448

 • HD 28722 - ABS Noten houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 42x0,45mm SK
 • HD 48364 - Noten houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

449

450

452

 • HD 28722 - ABS Noten houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 42x0,45mm SK
 • HD 48364 - Noten houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

468

470

471

472

473

474

475

 • HD 294450 - ABS Fleetwood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

476

 • HD 217707 - ABS Kernbeuk perl - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

477

 • HD 254055 - ABS Ulme Lava Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK
 • HD 293081 - ABS Hacienda donker nerf - 19x2mm, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

478

 • HD 28854 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm voorgelijmd

479

 • HD 21344 - ABS Beuken Figural nerf - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm H, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

480

481

 • HD 27327 - ABS Berken perl - 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm 75m Rolle, 32x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm H Rolle 75m

503

504

505

507

509

510

 • HD 24510 - ABS Eiken Gebleekt glad - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

511

512

516

 • HD 293090 - ABS Drijfhout houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

519

520

521

524

525

526

527

528

529

531

533

534

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

535

536

537

538

 • HD 293090 - ABS Drijfhout houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

540

 • HD 287634 - ABS Noten houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

541

 • HD 248431 - ABS Eiken Nagano h-nerf - 22x0,45mm H 200m, 22x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm voorgelijmd

542

543

544

 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm TS, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm TS, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm lep.

545

546

548

549 HP

550 DP

552 HP

553 HP

554 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

555 HP

556 HP

557 DP

558 HP

559 HP

 • HD 291400 - ABS Attic Wood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 95x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

560 BS

561 HP

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

562 HP

563 HP

564 DP

565 HP

567 HP

568 HP

 • HD 284896 - ABS Noten Milano h-nerf - 22x0,45mm 200m, 22x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

569 HP

 • HD 241150 - ABS Eiche grau Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm H, 260x2mm, 22x0,45mm SK

570 HP

571 HP

572 DP

573 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

574 DP

 • HD 293090 - ABS Drijfhout houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

575 DP

576 DP

577 DP

578 BS

712