Uni kleurenItems: 569

HU 15015 - ABS Blauw perl

HU 15015 - ABS Blauw perl

22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 32x2mm

HU 150504 - ABS Blau perl XG

HU 150504 - ABS Blau perl XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm SK

HU 150717 - ABS Atlantikblau pe. 101

HU 150717 - ABS Atlantikblau pe. 101

22x0,45mm, 22x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 15074 - ABS Atlantikblau pe. 101

HU 15074 - ABS Atlantikblau pe. 101

22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm, 33x2mm, 43x2mm, 116x0,45mm

HU 15079 - ABS Pazifikblau perl 101

HU 15079 - ABS Pazifikblau perl 101

22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm, 33x2mm, 43x2mm, 116x0,45mm

HU 15099 - ABS blau glatt 100

HU 15099 - ABS blau glatt 100

22x1mm Glanz 10°, 22x2mm Glanz 10°, 42x2mm Glanz 10°, 205x1mm Glanz 10°, 205x2mm Glanz 10°

HU 15121 - ABS Blauw perl

HU 15121 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x2mm, 43x2mm, 116x0,45mm H, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd

HU 15125 - ABS Blauw perl

HU 15125 - ABS Blauw perl

22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

HU 15127 - ABS Blauw perl

HU 15127 - ABS Blauw perl

22x0,7mm H 200m, 22x2mm H, 22x0,7mm voorgelijmd

HU 15128 - ABS Blauw perl

HU 15128 - ABS Blauw perl

22x0,45mm, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,7mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm voorgelijmd H

HU 15330 - ABS Dunkelviol. perl XG

HU 15330 - ABS Dunkelviol. perl XG

22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

HU 15400 - ABS Violet perl

HU 15400 - ABS Violet perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 32x2mm, 42x2mm H, 116x0,45mm H

HU 154435 - ABS Rauchblau feinp.

HU 154435 - ABS Rauchblau feinp.

22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,8mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 15505 - ABS Blauw perl

HU 15505 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd H

HU 15510 - ABS Blauw perl

HU 15510 - ABS Blauw perl

22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 32x2mm H, 42x2mm H

HU 15514 - ABS Blauw perl

HU 15514 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd

HU 15518 - ABS Blauw perl

HU 15518 - ABS Blauw perl

22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m

HU 15522 - ABS Horizontblau XG

HU 15522 - ABS Horizontblau XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

HU 15523 - ABS Blauw perl

HU 15523 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 116x0,45mm H

HU 15524 - ABS Blauw perl

HU 15524 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd

HU 15525 - ABS Blau perl XG

HU 15525 - ABS Blau perl XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm lep.

HU 15527 - ABS Blau perl XG

HU 15527 - ABS Blau perl XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

HU 15532 - ABS Blauw perl

HU 15532 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd

HU 15539 - ABS Blauw perl

HU 15539 - ABS Blauw perl

22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm H, 42x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm H SK

HU 155515 - ABS Cyanblauw perl

HU 155515 - ABS Cyanblauw perl

22x0,7mm, 22x2mm H, 42x2mm, 22x0,7mm SK

HU 15621 - ABS Lichtblauw perl

HU 15621 - ABS Lichtblauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 42x2mm H, 116x0,45mm H

HU 157114 - ABS Violet perl

HU 157114 - ABS Violet perl

22x0,5mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,5mm H

HU 157167 - ABS Violet glad

HU 157167 - ABS Violet glad

22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 22x0,7mm SK

HU 157167 - ABS Violet perl

HU 157167 - ABS Violet perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 116x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 157168 - ABS Lichtblauw perl

HU 157168 - ABS Lichtblauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,45mm H

HU 157179 - ABS Lichtblauw perl

HU 157179 - ABS Lichtblauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm H, 42x2mm H, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 157186 - ABS Violet perl

HU 157186 - ABS Violet perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd H

HU 157187 - ABS Violet perl

HU 157187 - ABS Violet perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,45mm H

HU 15755 - ABS Blauw perl

HU 15755 - ABS Blauw perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm H, 116x0,45mm H

HU 158536 - ABS Violet perl

HU 158536 - ABS Violet perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm SK

HU 15972 - ABS Blauw perl

HU 15972 - ABS Blauw perl

22x0,7mm H 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm

HU 16018 - ABS Groen perl

HU 16018 - ABS Groen perl

22x0,45mm 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm, 116x0,45mm H

HU 16029 - ABS Groen perl

HU 16029 - ABS Groen perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd, 22x0,7mm voorgelijmd

Items: 569