Uni kleurenItems: 639

HU 100140 - ABS Frontweiss perl XG

HU 100140 - ABS Frontweiss perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm

HU 100410 - ABS Weiß perl XG

HU 100410 - ABS Weiß perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm

HU 101000 - ABS Weiß Pore rust. XC

HU 101000 - ABS Weiß Pore rust. XC

22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm

HU 101000 - ABS Weiß perl XG

HU 101000 - ABS Weiß perl XG

16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 20x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 340x1mm TS, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

HU 101026 - ABS Kristallweiß perl XG

HU 101026 - ABS Kristallweiß perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 101027 - ABS Wit glad

HU 101027 - ABS Wit glad

22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,8mm PL, 42x2mm H, 43x1mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 101027 - ABS Arktikweiß perl 107

HU 101027 - ABS Arktikweiß perl 107

22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 101100 - ABS Alpinweiß perl XG

HU 101100 - ABS Alpinweiß perl XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 101101 - ABS Wit Duna houtnerf

HU 101101 - ABS Wit Duna houtnerf

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm H, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm

HU 101102 - ABS Kreide perl XG

HU 101102 - ABS Kreide perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 10113 - ABS Wit glad

HU 10113 - ABS Wit glad

16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm TS 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 28x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm TS, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS

HU 10113 - ABS Wit perl

HU 10113 - ABS Wit perl

16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,7mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm TS, 23x3mm TS H, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 22x0,7mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS

HU 10113 - ABS Wit houtnerf

HU 10113 - ABS Wit houtnerf

22x0,45mm TS H 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x2mm TS H, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS

HU 10113 - ABS Wit grove houtnerf

HU 10113 - ABS Wit grove houtnerf

22x1mm TS 150m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm H, 116x1mm, 116x2mm

HU 10113 - ABS Weiß perl XG

HU 10113 - ABS Weiß perl XG

19x1mm, 19x2mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm

HU 10113 - ABS Weiß Soft XK

HU 10113 - ABS Weiß Soft XK

23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

HU 101209 - ABS Edelweiß perl XG

HU 101209 - ABS Edelweiß perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 10129 - ABS Weiß glatt 100

HU 10129 - ABS Weiß glatt 100

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 10129 - ABS Weiß perl 101

HU 10129 - ABS Weiß perl 101

22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 101506 - ABS Elfenbeinweiß perl XG

HU 101506 - ABS Elfenbeinweiß perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 101571 - ABS Diamant Weiß feinperl

HU 101571 - ABS Diamant Weiß feinperl

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 10165 - ABS Weiß feinperl 107

HU 10165 - ABS Weiß feinperl 107

23x2mm 75m návin, 33x2mm, 43x2mm

HU 102027 - ABS IcyWhite perl XG

HU 102027 - ABS IcyWhite perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm

HU 10482 - ABS Wit glad

HU 10482 - ABS Wit glad

22x0,45mm, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x1mm H, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 10482 - ABS Wit perl

HU 10482 - ABS Wit perl

22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm voorgelijmd

HU 10482 - ABS Weiß feinperl 107

HU 10482 - ABS Weiß feinperl 107

22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm H, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 10482 - ABS Weiß Pore SU 109

HU 10482 - ABS Weiß Pore SU 109

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

HU 10482 - ABS Weiß Soft XK

HU 10482 - ABS Weiß Soft XK

22x0,8mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

HU 108031 - ABS Weißgrau feinperl

HU 108031 - ABS Weißgrau feinperl

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 10908 - ABS Wit perl

HU 10908 - ABS Wit perl

22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm voorgelijmd

HU 10911 - ABS Wit perl

HU 10911 - ABS Wit perl

22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

HU 10911 - ABS Weiß glatt 100

HU 10911 - ABS Weiß glatt 100

22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm

HU 10911 - ABS Weiß feinperl 107

HU 10911 - ABS Weiß feinperl 107

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm H, 116x2mm H

HU 10980 - ABS Wit glad

HU 10980 - ABS Wit glad

12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm TS 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 23x1mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS

HU 10980 - ABS Wit perl

HU 10980 - ABS Wit perl

12x1mm, 13x2mm, 15x2mm TS, 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS 100m, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x0,8mm, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS

HU 10980 - ABS Weiß feinperl 107

HU 10980 - ABS Weiß feinperl 107

16x1mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm

HU 10980 - ABS Weiß Soft XK

HU 10980 - ABS Weiß Soft XK

22x0,8mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

HU 110107 - ABS Samtgelb perl XG

HU 110107 - ABS Samtgelb perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 110114 - ABS Gelb perl XG

HU 110114 - ABS Gelb perl XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

HU 11107 - ABS Lichtgeel perl

HU 11107 - ABS Lichtgeel perl

22x0,45mm H 200m, 22x0,7mm H 200m, 22x1mm 150m, 22x2mm 100m, 42x1mm, 42x2mm H, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

HU 11110 - ABS Geel perl

HU 11110 - ABS Geel perl

22x0,7mm H 200m, 22x2mm 100m

HU 111131 - ABS Zitrusgelb perl XG

HU 111131 - ABS Zitrusgelb perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 11129 - ABS Geel perl

HU 11129 - ABS Geel perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm H, 42x2mm H, 116x0,45mm H, 22x0,45mm voorgelijmd H

HU 11131 - ABS Geel perl

HU 11131 - ABS Geel perl

22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm

HU 11134 - ABS Zinkgeel perl

HU 11134 - ABS Zinkgeel perl

22x0,45mm 200m, 22x0,7mm H 200m, 23x2mm, 33x2mm, 43x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm voorgelijmd H

HU 11302 - ABS Gelb feinperl 107

HU 11302 - ABS Gelb feinperl 107

23x1mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x2mm

HU 113054 - ABS Geel perl

HU 113054 - ABS Geel perl

22x1mm 150m H, 22x2mm 100m H

HU 11307 - ABS Geel perl

HU 11307 - ABS Geel perl

22x0,45mm 200m, 22x2mm 100m, 42x2mm H, 116x0,45mm H

HU 120222 - ABS Beige perl XG

HU 120222 - ABS Beige perl XG

22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 120514 - ABS Elfenbein feinperl 107

HU 120514 - ABS Elfenbein feinperl 107

23x1mm, 23x2mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm

HU 120851 - ABS Winterweiß perl 107

HU 120851 - ABS Winterweiß perl 107

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 12104 - ABS Vanille perl XG

HU 12104 - ABS Vanille perl XG

22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

HU 12109 - ABS Beige feinperl 107

HU 12109 - ABS Beige feinperl 107

22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

HU 12113 - ABS Beige perl XG

HU 12113 - ABS Beige perl XG

22x0,45mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 121303 - ABS Beige perl

HU 121303 - ABS Beige perl

22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 116x0,45mm, 22x0,45mm SK

HU 121343 - ABS Beige glad

HU 121343 - ABS Beige glad

22x0,7mm 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm SK

HU 121343 - ABS Beige perl XG

HU 121343 - ABS Beige perl XG

22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

HU 121509 - ABS Magnolia perl XG

HU 121509 - ABS Magnolia perl XG

23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm

Items: 639