ABS-kantenHU 101000 - ABS Weiß feinperl 107

22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm SK

HU 101000 - ABS Weiß Pore rust. XC

22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HU 101000 - ABS Weiß perl XG

22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm lep.


HD 21012 - ABS Buche perl

22x0,40mm, 22x2mm, 300x0,40mm, 22x0,40mm SK

HD 21013 - ABS Buche Sand glatt

22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

HD 21014 - ABS Buche Trüffel glatt

22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

HD 210157 - ABS Beuken houtnerf

22x2mm 100m, 42x2mm, 340x2mm


HD 222608 - ABS Pruimen glad

22x1mm glanz.90gr.H 200m, 42x1mm Glanz 90° H, 275x1mm Glanz 90°

HD 281001 - ABS Olijf glad

22x1mm glanz.90gr.200m, 42x1mm glanzend 90gr. H, 275x1mm Glanz 90°

HD 283031 - ABS Olijf donker glad

22x1mm glanz.90gr.H 200m, 42x1mm glanzend 90gr.H, 275x1mm Glanz 90°


HSE 10049 - ABS Weiß glatt 100

23x0,7mm Glanz 90°, 53x0,7mm Glanz 90°, 405x0,7mm Glanz 90°

HSE 101298 - ABS Weiß glatt 100

23x0,7mm Glanz 90°, 53x0,7mm Glanz 90°, 405x0,7mm Glanz 90°

HSE 101374 - ABS Weiß glatt 100

23x0,7mm Glanz 90°, 53x0,7mm Glanz 90°, 405x0,7mm Glanz 90°

HSE 127315 - ABS Beige glatt 100

23x0,7mm Glanz 90°, 53x0,7mm Glanz 90°, 405x0,7mm Glanz 90°