None

POLYREY France

Comparative tables of ABS and melamine edgebanding


0030 FA

005 FA

0149 FA

030 FA

149 FA

 • HU 17035 - ABS Grau perl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 17035 - ABS Grau perl XG - 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 340x0,8mm TS, 340x1mm TS, 340x2mm TS, 405x0,45mm, 22x0,45mm lep., 22x0,7mm lep., 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A036 FA

A058 FA

A088 FA

A105 ALU

 • HD 29661 - ABS Brushed Alu - 22x0,5mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,5mm, 43x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm Preglued, 42x0,5mm Preglued

A105 BROSSE

 • HD 29661 - ABS Brushed Alu - 22x0,5mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,5mm, 43x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm Preglued, 42x0,5mm Preglued

A106 BRILLANT

A120 EXM

B001 FA

 • HU 15525 - ABS Blau perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

B004 FA

B015 FA

B023 FA

B031 EPM

B048 FA

 • HU 15522 - ABS Horizontblau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

B068 FA

 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG - 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 20x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

B069 FA

B070 ALG

B070 BRIHG

 • HU 10482 - ABS Weiß HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS White Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm shine 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm lesk 90°

B070 EPM

B070 EXM

B070 FA

B070 FUS

B070 LEG

B070 TCH

B070 TCL

B070 TCR

B077 TCH

B086 FA

B092 FA

B099 FA

 • HD 297601 - ABS Loftec - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

B100 EPM

B100 FA

B101 FA

B107 TCH

B116 BRIHG

B116 FA

 • HU 121343 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

B116 TCH

B116 TCL

 • HU 121343 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

B116 TCR

 • HU 121343 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm lep.

B117 ALG

B117 BRIHG

B117 EPM

B117 EXM

B117 FA

B117 FUS

B117 LEG

B117 ROC

B117 TCH

B117 TCL

B117 TCR

B118 FA

B119 BRIHG

B120 FA

B125 FA

B126 FA

B131 EXM

B131 LEG

B134 Beton Griffé

B141 BROSSE

B170 BRI

 • HU 10482 - ABS Weiß HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS White Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm shine 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm lesk 90°

B170 BRIHG

B170 FA

B170 LEG

B170 ROC

B188 TCH

B189 EPM

B189 FA

B189 FUS

B192 EXM

B196 FA

B197 FA

B197 TCH

B198 FA

C003 FA

C017 FA

C018 FA

C034 FA

C035 EPM

C047 FA

C049 FA

C062 FA

 • HU 13321 - ABS Rot perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

C091 SEV

C098 EPM

C098 FA

C098 GRAIN

C102 EXM

C104

C104 EXM

C105 ESA

C105 EXM

C119 FA

C119 FUS

C121 FA

C126 EXM

C127 FA

C128 EXM

C128 LEG

C129 ESA

C129 EXM

C130 ESA

 • HD 248718 - ABS oak grey pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm glue

C130 EXM

 • HD 248718 - ABS oak grey pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm glue

C131 FA

C132 ESA

C132 SEV

C133 ESA

 • HD 257965 - ABS Elm Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 22x0,45mm Preglued

C133 SEV

 • HD 257965 - ABS Elm Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 22x0,45mm Preglued

C134 SEV

C135 EXM

C143 BROSSE

C148 EXM

C148 LIM

C149 EXM

C149 LIM

C150 SEV

C178 EPM

C178 ESA

C178 EXM

C179 ESA

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

C179 EXM

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

C180 LIM

C181 EXM

 • HD 24085 - ABS Hickory Licht - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

C182 ESA

C183 EXM

C183 LIM

C184 EPM

C184 EXM

C185 EXM

C186 EXM

C187 EXM

C187 LIM

C188 FA

C189 FA

C190 EXM

D018 FA

D021 FA

E009 FA

E021 FA

E025 FA

E083 EPM

E083 EXM

F001 FA

F011

F026 FA

F054 FA

F055 FA

F056 EXM

F056 LEG

F059 FA

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

F059 FUS

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

F059 ROC

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

F061 SEV

F098 EXM

F098 LIM

G003 FA

G012 FA

G024 FA

G029 EXM

G029 FA

G031 FA

 • HU 11134 - ABS Yellow Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x2mm, 33x2mm, 43x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

G044 FA

G059 FA

G075 ALG

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 EPM

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 EXM

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 FA

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 FUS

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 LEG

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 ROC

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 TCH

G075 TCL

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G075 TCR

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G076 FA

G076 TCH

G077 FA

G077 TCH

G077 TCL

G077 TCR

G079 FA

G119 FA

G120 FA

 • HU 17741 - ABS Grau perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

G175 FA

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

G175 FUS

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 26x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

H027 FA

H028 SEV

H029 SEV

H107

I004 ALG

I004 FA

K003 EXM

K003 FA

M003 SURF

M007

M007 FA

M047 FA

M091 FA

 • HD 229345 - ABS Am. Cherry Pearl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

M100 FA

M132 EPM

M132 EXM

M133 FA

N002 FA

N005 ALG

N005 BRIHG

N005 EPM

N005 FA

N005 FUS

N005 LEG

N005 TCH

N005 TCL

N005 TCR

N010 FA

N024 EXM

N056 EXM

N057 EXM

N105 BRIHG

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS Black Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°

N105 EPM

N105 FA

N105 LEG

N105 ROC

N110 TCH

N112 EXM

N112 LIM

N113 LIM

N113 SEV

 • HD 242334 - ABS Eiche hell perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK

N114 EXM

N116 ESA

N116 EXM

N117 EXM

N118 EXM

O030

O030 EXM

O076 EXM

O078 SEV

O079 EXM

O079 LEG

O081

O081 EXM

O082 SEV

O083 EXM

O100 BROSSE

O156 FA

P001 FA

P022 SUR

P022 SURF

P039

P092 BRIHG

P092 FA

P113 FA

P114 BRI

P114 FA

P114 TCH

P119 EXM

P119 LEG

P120 EXM

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

P120 ROC

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

P134 EXM

P136 EXM

R036 BRI

R036 FA

R045 FA

R049 EXM

R049 ROC

R057 FA

R058 FA

R062 FA

S040 FA

S046 EXM

S046 LEG

S049 ROC

S067 FA

S068 FA

S069 BRI

S070 BRI

S099 EXM

S124 ROC

T006 ROC

T020

T052

T063 FA

T087 EXM

T089 BROSSE

U192 EXM

V014 FA

 • HU 14332 - ABS Orange perl XG - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm lep.

V015 GRANIT

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm

V106 FA

V108 FA

V109 FA

V110 FA

W009 EPM

W009 EXM

W017 EPM

W017 EXM

Z002

Z002 FA

Z016 FA

Z017 EXM

Z019 SURF

 • HD 292813 - ABS Slate Pearl - 23x1mm, 23x2mm 75m/Roll, 33x1mm, 33x2mm Rolle 75m, 42x1mm, 43x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x1mm