Swiss Krono Poland

Vergleichstabellen


D0186 VL

D088 PR

 • HD 220344 - ABS Kirsche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

D1032 BS

D1035 OW

D1038 BS

D1039 OW

D1041 OW

 • HD 240315 - ABS Artisan Oak Pore - 22x0,45mm Softmatt, 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 405x0,45mm Softmatt, 405x1mm Softmatt, 405x2mm Softmatt

D1625 PE

D1861 MX

D1917 MX

D1923 SE

D1926 MX

D1972 SE

D2030 SJ

D2040 SJ

D2041 SJ

D2042 MX

D2043 SJ

D2226 BS

D2227 BS

D2229

 • HD 282229 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D2298 MT

D2360 BS

D2361 PR

D2380 PR

D2380 WG

D2381

D2419 OW

D2427 BS

D2453 BS

D2460 MT

D2460 VL

D2605 MT

D2609 MX

D2609 PR

D2610 MX

D2611 BS

 • HD 284704 - ABS Nussbaum Aida perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

D2631 PE

D2635 PE

D2713 BS

D2715 BS

D2840 OW

D2840 PR

D2841 BS

D2842 BS

D2843 MX

D2843 WG

D2844 MX

D2844 WG

D3025 OW

 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm TS, 22x0,45mm TS, 22x0,8mm TS, 22x1mm TS, 22x2mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 25x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 260x2mm TS, 275x0,45mm TS, 275x0,8mm TS, 275x1mm TS, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 244309 - ABS Eiche Sand Hirnholz - 23x1mm, 33x1mm, 42x1mm, 115x1mm

D3025 PR

 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm TS, 22x0,45mm TS, 22x0,8mm TS, 22x1mm TS, 22x2mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 25x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 260x2mm TS, 275x0,45mm TS, 275x0,8mm TS, 275x1mm TS, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

D3055 OW

D3055 PR

D3158 WG

D3159 WG

D3160 WG

D3161 WG

D3163 WG

D3164 WG

D3165 MX

D3166 MX

D3167 MX

D3168 MX

D3190 SW

D3194 SW

D3196 SW

D3264 MX

D3266 PE

 • HU 12516 - ABS Beige perl 101 - 22x1mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm

D3267 MX

 • HD 241147 - ABS Nelson Oak - 22x0,8mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 32x2mm Softmatt, 42x2mm Softmatt, 340x0,8mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

D3268 MX

D3269 SM

D3270

D3273 MX

 • HD 244141 - ABS Eiche Bronze Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D3274 BS

D3275 MX

D3276 MX

 • HD 241147 - ABS Nelson Oak - 22x0,8mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 32x2mm Softmatt, 42x2mm Softmatt, 340x0,8mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

D3288 MX

D3311 SD

D3314 SD

D3337 MX

D3349 MX

 • HD 244139 - ABS Eiche Sand Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D375 SE

 • HD 264375 - ABS Ahorn perl - 22x0,45mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x2mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 340x1mm TS, 340x2mm TS, 700x0,45mm TS, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 46375 - Melamin Ahorn Pore - 22mm, 525mm, 22mm SK, 45mm SK

D3801 SD

D3805

D3806

D3807 OW

D3808 MT

D3818 OW

D381 SE

D3820 OW

D4026 MX

D4030 OW

D4031 CL

D4032 OW

D4033 OW

D4034 MX

D4040 MX

D4103 SW

D4112 BS

D440 SE

D4421 OV

D4423 OV

D4429 OV

D4434 OV

D466 SE

D4865 OW

D4878 VL

D5194 MX

 • HD 243197 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D664 SE

D722 SE

D775 SE

D7780 PR

D8417 WG

D8568 WG

D881 PE

D8880 BS

D9103 OW

D9103 PR

D9116 SE

D9118 SE

D9163 BS

D9164 BS

D9201 PR

D9300 PE

D9310 SE

 • HD 23685 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D9311 OW

D9311 PR

D9450 OW

D9450 PR

D9451 SE

D9476 BS

K300 SM

U112 MT

U120 MT

U141 MT

U157 PE

U159 MT

U162 VL (MT)

U164 MT

U185 MT

U190 SM

U2644 MT

U2645 MT

U2653 MT

U2656 PE

 • HU 13311 - ABS Dunkelrot perl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

U2657 PE

U2834 MT

U3054 PE

U3057 MT

U3062 MT

U3112 PE

U3113 PE

U3114 PE

U3115 PE

U3116 PE

U3188 MT

U3189 MT

U3261 MT

U3266 MT

 • HU 12104 - ABS Vanille perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U3293 SM

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Weiß glatt 100 - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm TS, 22x0,8mm TS, 22x1mm TS, 22x2mm TS, 23x0,45mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 25x1mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 29x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 46x2mm TS, 54x1mm TS, 55x2mm TS, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm TS, 405x2mm TS, 22x0,45mm SK TS, 23x0,45mm SK TS, 42x0,45mm SK TS
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

U3824 MT

U3826 MT

U540 MT

U540 VL

U544 MT

U570 MT

U7110 MT

U8681 MT

 • HU 101027 - ABS Arktikweiß perl 107 - 22x0,45mm TS, 22x2mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x1mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 205x1mm TS, 205x2mm TS, 405x0,45mm TS, 22x0,45mm SK TS

U8681 SM

U8685 SM

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS Weiß glatt 100 - 22x0,45mm TS, 22x1mm TS, 22x2mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x1mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm TS, 205x1mm TS, 205x2mm TS, 405x0,45mm TS, 22x0,45mm SK TS
 • HU 10482 - ABS Weiß Soft XK - 22x0,8mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm