SPANODECOR Belgium

Vergleichstabellen


DK166

DK214

DK244

DK251

 • HD 211586 - ABS Buche gedämpft perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1 mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

DK255

DK286

DK473

DK528

DK561

DK565

DK567

DK717

DK718

 • HD 281277 - ABS Akazie glatt - 22x0,45mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HD 283277 - ABS Akazie perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

DK719

DK720

 • HD 241145 - ABS Eiche Sonoma Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

DK721

DK722

DK723

DK724

NK02

 • HU 101101 - ABS Weiß Duna Pore 103 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm P, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß glatt 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x0,45mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß feinperl 107 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 45x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 30113 - Melamin Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm MC, 22mm, 23mm MC, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 45mm, 640mm MC, 16mm SK, 17mm SK, 17mm SK MC, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Melamin Weiß perl - 22mm, 23mm, 33mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 23mm SK, 45mm SK
 • HL 10980 - PP Weiß perl - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

UK032

UK033

UK044

UK074

UK076

UK087

UK091

UK108

UK109

 • HD 29509 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK
 • HD 29881 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK
 • HD 49509 - Aluminium perl - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm SK, 45mm SK

UK114

UK144

UK146

UK160

UK161

UK175

UK176