PFLEIDERER Germany

Vergleichstabellen


Antares 1

Camelot 1

Carrara 1

Edelstahl 3

F 022/012

F 037/010

F 04/015 VV

F 04/031

F 04/038

F 04/038 VV

F 04/054

F 04/054 VV

F 04/070 VV

F 06/081

F 06/152

F 06/153

F 06/158

F 06/159

F 06/159 MO

F 06/161

F 06/166 ML

F 06/169

F 06/171 MO

F 06/172 MO

F 06/178

 • HD 241145 - ABS Eiche Sonoma Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

F 06/179

F 06/180 RU

F 06/182 MO

F 06/183 MO

F 06/184 MO

F 06/186 MO

F 06/187 MO

F 10/034 RU

F 10/035 RU

F 13/001

F 14/002

F 14/014

F 14/018

 • HD 231502 - ABS Erle perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm SK

F 15/006

 • HD 263440 - ABS Ahorn perl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HD 271715 - ABS Schneebirke perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

F 17/001

F 17/003

F 17/003 VV

F 17/003 W

F 17/009

F 17/049

F 21/001 VV

F 21/004

F 21/005 ML

F 22/007 VV

F 22/008

F 22/013

F 22/015

F 22/016 MO

F 25/004

F 26/019 MO

F 26/030

F 26/030 MO

F 26/031 MO

F 27/002

F 29/007

F 30/004

F 30/008

F 30/009 MO

F 30/010 RU

F 31/012

F 31/029

F 32/005 RU

F 35/005 VV

F 35/010

F 35/033

F 35/10

F 37/009

F 37/010

F 37/015

F 37/047

F 37/056

F 37/063

F 37/066 ML

F 41/005 RU

F 43/001

F 43/005

F 7223 HG

F 7684

F 7945 HG

F 7946 HG

F 8008 VV

F 8563 HG

F 8588

 • HD 29509 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK
 • HD 29881 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

F 8595 MP

R 1601

 • HD 231502 - ABS Erle perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm SK

R20033 RU (R4272)

R24008 TR (R5186)

R24015 VV (R5320)

R24035 VV(F37/023)

R 4110

R 4112

R 4190 RU

R 4191 FG

R 4193 FG

R 4194 RU

R 4206

R 4210 VV

R 4211 VV

R 4215

R 4230

R 4240

R 4261

R 4263

R 4264

R 4264 RU

R 4265 FG

R 4271

 • HD 241334 - ABS Eiche perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

R 4272

R 4283 MO

R 4365 RU

R 4373

R 4381

R 4400 MO

R 4530

R 4531 RU

R 4532

R 4533

R 4558 RU

R 4559 RU

R 4560

R 4561

R 4562

R 4565 FG

R 4606

R 4801

R 4854 VV

R 4866

R 4867 ML

R 4880

R 4888

R 4889 VV

R 4893

R 4898

R50026 RU(F17/008)

R 5028 RU

R 5052

R 5137

R 5165

R 5177 VV

R 5184

R 5195

R 5201

 • HD 261738 - ABS Ahorn perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

R 5223 ML

R 5250

R 5311

R5312 VV

R 5313

R 5333

R 5335

R 5338 ML

R 5339

R 5346

R 5352

R 5354

R 5405

R 5407

R 5410

R 5410 VV

R 5418

R 5447 VV

R 5464

R 5479

R 5603

R 5604

R 5604 VV

R 5605

R 5611

R 5622 ML

R 5623

R 5630 VV

R 5634

R 5643 ML

R 5672 RU

R 5673

R 5675

R 5682 MO

R 5690 MO

 • HD 282177 - ABS Wenge perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm SK

R 5803

R 5804 VV

R 5822 ML

R 5830 VV

R 6255 FG

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

R 6456 VV

R 6493 CT

Schiefer 1

SE 2 HG

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

SPAN 140

 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß perl - 22mm, 23mm, 33mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 23mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß Pore - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 45mm SK

SPAN 140 MP

SPAN 150

Span SE1 HG

 • HU 10482 - ABS Weiß Hochglanz - 19x1mm Glanz 90°, 19x2mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 25x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

SPAN SE2

 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG - 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK
 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß perl - 22mm, 23mm, 33mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 23mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß Pore - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 45mm SK
 • HU 101000 - ABS Weiß feinperl 107 - 32x2mm, 42x2mm

SR 209

 • HU 10113 - ABS Weiß Pore 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK
 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß Pore - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 45mm SK

SR 211

Twist 2

U 007

U007 MO

U007 MP

U007 SM

U 016

U018 SM

U027 HG

U 027 MP

U031 HG

U 031 MP

U032 MP

U 034

U 035 MP

U036 MP

U036 SM

U043 MP

U043 SM

U052 MP

U054 MP

U055 MP

 • HU 13149 - ABS Rot perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

U057 MP

U059 MP

U067 MP

U068 MP

U0741 MP

U074 MP

U079 MP

U092 MP

U 1010 MP

U1011 MP

 • HU 10911 - ABS Weiß perl 101 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm SK

U1026 MO

U1026 MP

 • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HL 10980 - PP Weiß perl - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

U1027 MO

U1027 MP

U1027 SM

 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK

U 102 HG

U 102 ME

 • HU 10129 - ABS Weiß perl 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

U102 MO

U102 SM

 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK

U102 VV

 • HU 10129 - ABS Weiß perl 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

U107 MP

U 1102 VV

U1109 SM

U110 HG

U11209 MP (SR209)

 • HU 101000 - ABS Weiß perl XG - 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U1131 MP

U1131 SM

U114 MP

U 115

U 115 MP

U1168 MP

U 116 MP

U116 MP

U1179 MP

U 1189

U1189 VV

U 1200

U1200 MO

U1200 SM

U12011 MP (U011)

U1215 MP

 • HU 17164 - ABS Anthrazit perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 17164 - ABS Anthrazit perl 101 - 22x0,7mm Glanz 10°, 22x1mm Glanz 10°, 22x2mm Glanz 10°, 23x2mm Glanz 10°, 28x2mm Glanz 10°, 32x2mm Glanz 10°, 42x2mm Glanz 10°

U 1233 MP

U1233 MP

U 125

U 1257 MP

U1257 MP

U1290 SM

U1305 MP

U1306 HG

U1306 MP

U 1306 VV

U 131

U1316 MP

U131 MP

U131 VV

 • HU 12516 - ABS Beige perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U133 MP

U 1343 VV

U1349 HG

U 1349 MP

U1357 MP

 • HU 122541 - ABS Beige perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U1358 MP

U 1365 MP

U1379 MP

U141 MP

U148 MP

U 1508 VV

U 1510 VV

U 1601 MP

U 165 MP

U 1675 MP

U 1678 VV

U1711 VV

U 1715 MP

U 1739 MP

U 176

U 179 VV

 • HU 18205 - ABS Cappuccino perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U 1806 MP

U1818 MP

U182 MP

U 1833

U1834 VV

U 184

U184 MO

U 184 MP

U184 SM

U1856 MP

U1857 MP

U 186 MP

U 1878

U 192 VV

U 194 MP

U 197 MP

U 1980 MP

U 1980 XM

U1982 MP

U1988 MP

U225 MP

 • HU 13000 - ABS Rot perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U 230

U230 HG

U240 MP

U 249

U249 MP

U283 MP

U 290

U290 MP

U 291

U291 MP

U291 VV

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

U506 MP

 • HU 17164 - ABS Anthrazit perl 101 - 22x0,7mm Glanz 10°, 22x1mm Glanz 10°, 22x2mm Glanz 10°, 23x2mm Glanz 10°, 28x2mm Glanz 10°, 32x2mm Glanz 10°, 42x2mm Glanz 10°

U506 SM

U 508 MP

U 515

U 516

W10140 HG(Span140)

 • HU 10482 - ABS Weiß Hochglanz - 19x1mm Glanz 90°, 19x2mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 25x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

W10140 MP(Span140)

 • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HL 10980 - PP Weiß perl - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

W400 SM

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

W410 MO

W410 MP

W410 SM

 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK

W450 MP

 • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HL 10980 - PP Weiß perl - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

W450 SM

 • HU 10980 - ABS Weiß glatt 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x0,45mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

W450 VV

W 700 HG

 • HU 10482 - ABS Weiß Hochglanz - 19x1mm Glanz 90°, 19x2mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 25x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

W 700 SM

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

Wave 1