KRONOPOL Poland

Vergleichstabellen


2380

8417

D0186 VL

D088 PR

 • HD 220344 - ABS Kirsche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x0,8mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

D1032 BS

D1035 OW

D1038 BS

D1039 OW

D1041 OW

D1625 PE

D1861 MX

D1917 MX

D1923 SE

D1926 MX

 • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 298547 - ABS Fineline hell Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

D1972 SE

D2030 SJ

D2039 SJ

D2040 SJ

D2041 SJ

D2042 MX

D2043 SJ

D2226 BS

 • HD 282229 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D2227 BS

D2229

 • HD 282229 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D2298 MT

D2360 BS

D2361 PR

D2380 PR

D2380 WG

D2381

D2419 PR

D2427 BS

D2453 BS

D2460 MT

D2605 MT

D2609 MX

D2609 PR

D2610 MX

D2610 PE

D2611 BS

 • HD 284704 - ABS Nussbaum Aida perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

D2631 PE

D 2632 PE

D2635 PE

D2713 BS

 • HD 243127 - ABS Eiche Paris Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm
 • HD 284704 - ABS Nussbaum Aida perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

D2715 BS

D2840 PR

 • HD 248431 - ABS Eiche Nagano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D2841 BS

D2842 BS

D2843 WG

D2844 MX

D2844 WG

D3025 PR

D3055 PR

D3158 WG

D3159 WG

D3160 WG

D3161 WG

D3163 WG

D3164 WG

D3165 MX

D3166 MX

D3167 MX

D3168 MX

D3190 SW

D3191 SW

D3192 SW

D3193 SW

D3194 SW

D3196 SW

D3264 MX

 • HD 244141 - ABS Eiche Bronze Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK
 • HD 243326 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D3265 BS

D3266 PE

D3267 MX

D3268 MX

D3269 SM

D3270

D3271

D3273 MX

 • HD 244139 - ABS Eiche Sand Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D3274 BS

D3275 MX

D3276 MX

 • HD 24005 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D3288 MX

D3311

D3311 SD

D3313 SD

 • HD 244141 - ABS Eiche Bronze Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D3314 SD

D3315 SD

D3316 SD

D3337 MX

D3349 MX

D375 SE

D3798 CL

D3799 CL

D3800

D3801 SD

D3805

D3806

D3807

D3808 MT

D3809

D3811

D3813

 • HD 295852 - ABS Teak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D3815

D3817

D3818

D3819

D381 SE

D3820

D3821

D3822

D3823

D3829

D4026 MX

D4030 OW

D4031 CL

D4032 OW

D4033 OW

D4034 MX

D4040 MX

D4103

D4103 CS (SW)

D4112 BS

D4205 CH

D4207 CH

D440 SE

 • HD260375 - ABS Ahorn Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D466 SE

D4865 OW

D4878 VL

D495 PE

D5194 MX

D664 SE

D722 SE

D775 SE

D7780 PR

D8567 WG

 • HD260375 - ABS Ahorn Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

D8568 WG

D 881

 • HD 29881 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

D881 PE

D8880 BS

D9103 PR

D9116 SE

D9118 SE

D9163 BS

D9164 BS

D9201 PR

D9300 PE

D9310 SE

 • HD 23685 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

D9311 PR

D9450 PR

D9451 SE

D9476 BS

K101 SE

 • HU 10113 - ABS Weiß Pore 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

K300 SM

U112 MT

U112 PE

U119 PE

U120 VL (MT)

U125 PE

U1301 PE

U141 VL (MT)

U155 PE

U157 PE

U159 VL (MT)

U162 VL (MT)

U164 MT

U185 VL (MT)

U190 PE

U190 SE

U190 SM

 • HU 19015 - ABS Schwarz glatt 100 - 16x1mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

U2508 MT

U2508 VL (MT)

U2644 VL (MT)

U2645 VL (MT)

U2653 MT

U2656 PE

U2657 PE

U2834 MT

U3053 PE

 • HU 18205 - ABS Cappuccino perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x0,8mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

U3054 PE

U3057 MT

U3062 MT

U3112 PE

U3113 PE

U3114 PE

U3115 PE

U3116 PE

U3117 PE

U3188 VL (MT)

U3189 VL (MT)

U3261 MT

U3266 MT

 • HU 12104 - ABS Vanille perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

U3824 MT

U3826 MT

U501 PE (K101 PE)

 • HU 10113 - ABS Weiß perl 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK, 42x0,45mm SK

U501 SM (K101 SM)

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

U511 SM

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

U511 SM (K110 SM)

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

U540 MT

 • HU 170540 - ABS Grau perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U540 VL

 • HU 170540 - ABS Grau perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U544 VL (MT)

U570 VL (MT)

 • HU 10113 - ABS Weiß perl 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK, 42x0,45mm SK

U7100 PE

U7110 MT

 • HU 13000 - ABS Rot perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

U8681 MT

U8681 SM

 • HU 101027 - ABS Arktikweiß glatt 100 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK