Innovus Global Coll. 2.0 by SONAE ARAUCO

Vergleichstabellen


B4359 BR

  • HU 10482 - ABS Weiß HG HotAir - 23x1mm Hochglanz 90°AdvE
  • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Hochglanz 90°, 22x1mm Hochglanz 90°, 23x1mm Hochglanz 90°, 23x2mm Hochglanz 90°, 32x1mm Hochglanz 90°, 32x2mm Hochglanz 90°, 42x1mm Hochglanz 90°, 42x2mm Hochglanz 90°, 55x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm Hochglanz 90°, 405x2mm Hochglanz 90°

B4401 BR

F3009 TF

L167 LP

L1828 LP

L4030 TF

L4070 LP

L6062 LP

M175 PT

M2511 SMA

M3558 ISO

M3663 ISO

M6207 SMA

M6209 ISO

M6210 ISO

M6220 FUSION

M6251 FUN

M6252 FUN

M6252 ISO

M9006 MA

  • HD 281555 - ABS Wenge perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

M999 SMA