Behrens & Wöhlk Group

Vergleichstabellen


H15 Bütten BeColor

U23 Perle BeColor

  • HU 122507 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

U61 Perle BeColor

  • HU 17963 - ABS Grau perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK
  • HU 17815 - ABS Graphitgrau perl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm

U77 Perle BeColor

  • HU 17035 - ABS Grau perl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
  • HU 17035 - ABS Grau perl XG - 19x1mm TS, 19x2mm TS, 22x0,45mm TS, 22x0,7mm TS, 22x0,8mm TS, 22x1mm TS, 22x2mm TS, 23x0,45mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 28x3mm, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x0,45mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm TS, 205x0,8mm TS, 205x2mm TS, 405x0,45mm TS, 405x1mm TS, 22x0,45mm SK TS, 22x0,7mm SK TS, 23x0,45mm SK TS, 42x0,45mm SK TS

W10 Perle BeColor

  • HU 101000 - ABS Weiß perl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
  • HU 101000 - ABS Weiß perl XG - 16x0,45mm TS, 16x1mm TS, 16x2mm TS, 19x0,45mm TS, 19x1mm TS, 19x2mm TS, 20x2mm TS, 22x0,45mm TS, 22x0,7mm TS, 22x1mm TS, 22x2mm TS, 23x1mm TS, 23x2mm TS, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm TS, 33x1mm TS, 33x2mm TS, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x0,45mm TS, 43x1mm TS, 43x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm TS, 205x1mm TS, 205x2mm TS, 405x0,45mm TS, 22x0,45mm SK TS, 22x0,7mm SK TS