MehrschichtfurnierkantenAnzahl der Artikel: 20

HD 71030 - Furnier Buche gedämpft

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 72030 - Furnier Kirschbaum am.

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 74030 - Furnier Eiche amerik.

24x1mm, 24x2mm, 28x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 74130 - Furnier Eiche europ.

24x1mm, 24x2mm, 28x2mm, 34x1mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 75030 - Furnier Kiefer

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75330 - Furnier Lärche

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75630 - Furnier Zirbe

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 76030 - Furnier Esche

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 76130 - Furnier Ahorn europ.

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 77030 - Furnier Birke

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 77130 - Furnier Multiplex Birke

24x1mm, 24x2mm, 34x1mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 77830 - Exwood Grundierkante

24x2mm, 35x2mm, 42x2mm

HD 78030 - Furnier Nussbaum amerik.

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

Anzahl der Artikel: 20