Bučina Slovakia

Vergleichstabellen


0110

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm H, 54x1mm, 55x2mm, 205x3mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß glatt - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß perl - 13x2mm, 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß feinperl - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HL 10980 - PP LASER Weiß perl - 405x1mm

0112

 • HU 17112 - ABS Grau perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x0,8mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm H, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H
 • HU 37540 - Grau perl - 22mm, 45mm, 650mm H, 22mm SK, 45mm SK H

0121

 • HU 15121 - ABS Blau perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x2mm, 116x0,45mm H, 116x0,7mm H, 116x2mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H
 • HU 35121 - Blau perl - 22mm H, 45mm H, 640mm H, 22mm SK, 45mm SK H

0125

 • HU 15125 - ABS Blau perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm H, 116x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H

0132

0134

0149

 • HU 13149 - ABS Rot perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm H, 116x1mm H, 116x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

0162

0164

0171

 • HU 17860 - ABS Grau perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

0190

0191

0197

0344

 • HD 22344 - ABS Kirschbaum Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm H, 22x1mm H, 22x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x0,45mm H, 42x2mm H, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 220344 - ABS Kirsche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x0,8mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 42344 - Kirschbaum Pore - 22mm, 45mm H, 640mm H, 22mm SK, 45mm SK H
 • HD 22344 - ABS Kirschbaum Pore - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 28x2mm (S), 42x1mm (S), 400x1mm G (S), 22x0,45mm SK G (S), 42x0,45mm SK G (S)

0375

 • HD 26375 - ABS Ahorn Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm H, 42x1mm H, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 46375 - Ahorn Pore - 22mm H, 24mm, 45mm, 525mm H, 22mm SK, 45mm SK

0381

0500

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 10482 - ABS Weiß perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß glatt - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß perl - 13x2mm, 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß feinperl - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 10482 - ABS Weiß feinperl - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm SK
 • HU 10482 - ABS Weiß perl DC - 22x1mm, 42x1mm
 • HU 10482 - ABS Weiß Pore SU - 22x0,45mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 10482 - ABS Weiß glatt - 19x2mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 25x2mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90° H, 405x2mm Glanz 90° H
 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HL 10980 - PP LASER Weiß perl - 405x1mm

0514

0515

 • HU 18265 - ABS Sandbraun perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm H, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H

0522

0540

 • HU 17112 - ABS Grau perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x0,8mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm H, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H
 • HU 37540 - Grau perl - 22mm, 45mm, 650mm H, 22mm SK, 45mm SK H

0551

0564

0637

0685

 • HD 23685 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm H, 22x0,8mm H, 22x1mm H, 22x2mm H, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x2mm H, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 23685 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm H (S), 22x1mm H (S), 42x0,45mm H (S), 405x0,45mm H (S), 22x0,45mm SK H (S), 42x0,45mm SK H (S)
 • HD 43685 - Erle Pore - 22mm, 45mm H, 525mm H, 22mm SK, 45mm SK H

0729

0740

0851

0859

0876

0881

1354

1625

1700

1715

1738

1764

1770

1792

1795

1796

1903

1912

1937

1972

1977

2278

3025

 • HD 241145 - ABS Eiche Sonoma Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm H, 42x0,8mm H, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK H
 • HD 441145 - Eiche glatt - 22mm, 45mm H, 635mm H, 22mm SK, 45mm SK H

3914 SU

3915 PE

3916

 • HD 244303 - ABS Eiche natur Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm H, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,8mm SK H

3917 PR

3918 SU

4695

4702

5194

 • HD 243197 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm H, 22x0,8mm H, 22x2mm, 42x0,8mm H, 42x2mm H, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK H

5310

5311

5497

 • HD 244303 - ABS Eiche natur Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm H, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,8mm SK H

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5519

5521

5525

6455

6706

6711

6727

6729

6731

6732

6735

6736

6738

6740

6742

6756

6757

6758

6766

 • HD 23352 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm H, 22x1mm H, 22x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x0,45mm H, 42x2mm, 54x2mm H, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 43352 - Erle Pore - 22mm H, 45mm H, 525mm H, 22mm SK, 45mm SK H

6767

6787

 • HD 211599 - ABS Buche Schoko perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 211599 - ABS Buche Schoko perl - 22x0,45mm H (S), 22x1mm H (S), 22x2mm H (S), 23x2mm P (S), 32x2mm H (S), 42x0,45mm H (S), 42x2mm (S), 405x0,45mm H (S), 22x0,45mm SK (S), 42x0,45mm SK H (S)

6788

 • HD 281137 - ABS Wenge Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HD 282229 - ABS Wenge perl - 22x0,8mm H, 22x2mm H, 42x0,8mm H, 42x2mm H, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 22x0,45mm SK H

6793

6828

6830

6837

685

6869

6871

7031

 • HU 12516 - ABS Beige perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

7045

7063

7113

7123

 • HU 11107 - ABS Hellgelb perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

7166

 • HU 187166 - ABS Braun perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x2mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK

7167

7174

7176

7179

7180

7184

7186

7190

7191

7644

7710

7935

7937

8100

 • HU 10980 - ABS Weiß glatt - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10980 - ABS Weiß perl - 13x2mm, 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10501 - ABS Weiß perl - 22x2mm
 • HU 10980 - ABS Weiß feinperl - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß perl - 22mm, 23mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 23mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß Pore - 22mm H, 45mm H, 640mm 450mm H, 22mm SK, 28mm SK, 45mm SK
 • HL 10980 - PP LASER Weiß perl - 405x1mm

8192

8339

8340

8341 SU

8343 SN

8348

8349

8402

8404

8409

8410

8413

8414

8448

8510

8511

8512

8533

8534

8536

8548

8554

8601

8653

8681

 • HU 101027 - ABS Arktikweiß glatt - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

8685

8686

 • HU 18014 - ABS Braun perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

8880

8888

8912

8914

8915

8921

8953

8971

8984

8995

8996

 • HU 168996 - ABS Grün perl - 22x0,45mm H, 22x0,7mm H, 22x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm H, 116x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

9569

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm H, 42x2mm, 55x2mm H, 205x0,7mm H, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H
 • HU 32514 - Beige perl - 22mm, 45mm H, 640mm H, 22mm SK, 45mm SK H

9755

9775